Opinie ornitologiczne

Wykonujemy

opinie ornitologiczne w związku z termoizolacjami oraz remontami budynków

Do gatunków najczęściej zasiedlających budynki mieszkalne na terenach miejskich należą m.in.: jerzyki, pustułki, jaskółki oknówki, kopciuszki, szpaki. Niemal wszystkie gatunki zasiedlające budynki należą do ptaków objętych ochroną gatunkową w myśl obowiązujących przepisów. Po przeprowadzeniu prac remontowych: elewacji, dociepleń, dachu gatunki ptaków tam gniazdujące tracą wszystkie lub prawie wszystkie miejsca lęgowe, co dla wielu z nich stanowi podstawową przyczynę zaniku ich populacji. Takim gatunkiem jest m.in. jerzyk. W trakcie prac remontowych, zatykane są zazwyczaj wszelkie szczeliny w ścianach, a otwory prowadzące do stropodachów zamykane są kratkami bądź zatykane, czego skutkiem jest brak możliwości wyprowadzenia lęgów przez ptaki, które często wyprowadzają lęgi rok rocznie w tym samym miejscu. Niestety, często zdarza się, że prace budowlane wykonywane są w pełni sezonu lęgowego. W takich przypadkach ptaki w gniazdach są więzione i giną z wycieńczenia i głodu. Są to ptaki bardzo pożyteczne, zjadają tysiące komarów, nie brudzą a ich głos jest nieodzownym elementem lata w mieście.

Dlatego też, przy pracach remontowych w budynkach należy również zadbać o ptaki.

Opinia ornitologiczna ma na celu minimalizację wpływu prowadzonej inwestycji na bytujące w nim ptaki. oraz pomoże, przy zastosowaniu zaproponowanych zaleceń, w wypełnieniu obowiązujących norm prawnych dotyczących ochrony ptaków lęgowych. Przystępując do jakichkolwiek prac budowlanych lub remontowych, należy pamiętać, o przepisach prawa chroniących ptaki w budynkach. Mają tu zastosowanie m.in. następujące przepisy:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. 2004 Nr 220, poz.2237)
  • Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 ((Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.)
  • Ustawa o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 (Dz. U. z 1997 nr 111, poz. 724 ze zm.)
  • Ustawa prawo budowlane z 7 lipca 1994 (Dz. U. z 1994 nr 89, poz. 114 ze zm.).

Sporządzenie opinii powinno być niezbędne w przypadku planowanych przedsięwzięć o charakterze budowlanym: remonty, termoizolacje, remont dachu, tynkowanie elewacji ect.

Zaleca się, aby wykonanie opinii było przeprowadzane na dwa tygodnie przed prowadzeniem prac budowlanych w okresie lęgowym ptaków (który przyjmuje się na okres 1 marca – 15 października) lub poza sezonem ptaków bez czasowych ograniczeń.

Kontakt::

tel.: +48 727 646 313  mail: biuro@ekspertprzyrodniczy.com