Jesteśmy pasjonatami przyrody oraz nauk przyrodniczo-leśnych, czego wynikiem jest założone przez nas Biuro Ekspertyz Przyrodniczo-Leśnych. W naszej firmie świadczymy profesjonalne usługi z zakresu szeroko rozumianego doradztwa przyrodniczo-leśnego tj. badań naukowych, ocen wpływu planowych inwestycji na populacje zwierząt (ssaki, ptaki, owady, płazy, gady, chronione owady) oraz tworzenia planów ochrony dla ginących gatunków i siedlisk. W naszym zespole badania terenowe wykonują uznani w kraju specjaliści (zawodowi naukowcy lub profesjonaliści ze stowarzyszeń naukowych)..